Kinderraad

Vanuit de visie ‘Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven’ hechten wij een groot belang aan kinderparticipatie. Omdat wij het heel belangrijk vinden om te horen wat kinderen vinden van onze school en ons onderwijs zit onze directeur van de school meerdere keren per jaar om de tafel met de Kinderraad.

De Kinderraad wordt vertegenwoordigd door leerlingen uit de groepen 4 t/m 8, die ieder één jaar zitting hebben in de raad. De Kinderraad komt bij elkaar om te praten over ontwikkelingen binnen school, zaken die aandacht nodig hebben en dingen die moeten veranderen. De Kinderraad geeft advies aan het MT, het team, de MR, het Overblijf en de Activiteitenraad.

Samenstelling Kinderraad 2016/2017

De samenstelling is bekend:

  • Lucas en Fay uit groep 4
  • Dominique en Casper uit groep 5
  • Veere, Sam-Jada en Marit uit groep 6
  • Zomer en Nola uit groep 7
  • Eloise en Lieke A. uit groep 8

Vergaderdata Kinderraad 2016/2017

De vergaderdata zijn:

  • 28 november 2016
  • 16 januari 2017
  • 6 maart 2017
  • 12 juni 2017
© OBS De Brug, Houten | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®