Welkom!

Wat leuk dat u een kijkje komt nemen op onze website. Op deze site kunt u lezen wat De Brug zo’n bijzondere school maakt. Het geeft een eerste indruk van onze visie en de unieke kenmerken van onze fijne school.

Maar onze school is zo veel meer dan je in woorden en beelden kunt omschrijven. Daarom nodig ik u van harte uit om langs te komen en met ons in gesprek te gaan. Wees welkom.

Voor veel praktische informatie gebruiken we MaxClass, een besloten online communicatieplatform voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Ouders en leerlingen van onze school kunnen hier inloggen.

Dit maakt De Brug zo bijzonder!

Een betrokken, ambitieus en enthousiast team dat samen werkt aan goed onderwijs

Projecten en activiteiten waarbij leerlingen uit alle leerjaren in gemengde groepen samenwerken

Een laagdrempelige, open en eerlijke cultuur, waarbij iedereen aanspreekbaar is en de deur altijd open staat

Effectieve dagindeling met kleine stamgroepen in de ochtend (basisstof) en gecombineerde groepen in de middag (zaakvakken en projecten)

Tweemaandelijkse ‘Open Brug’, waarin het laatste nieuws wordt gedeeld en ouders een kijkje kunnen nemen in de klassen

Een prettig schoolgebouw, met eigentijdse apparatuur, fijne speelhoeken en veel buitenruimte, inclusief schooltuintjes

Betrokken ouders die een actieve bijdrage leveren in de MR, AR, klankbordgroepen en andere ondersteunende activiteiten

Tussen- en naschoolse opvang en activiteiten op de eigen locatie

Kleinschalig en persoonlijk, met aandacht voor ieder individueel kind