Onze visie in de praktijk

Wij hebben onze visie op ‘zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven’ letterlijk vertaald naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Dit betekent dat wij in de bovenbouw kiezen voor een dagindeling die voor een deel groepsgebonden (stamgroepen) is en voor een ander deel groepsoverstijgend (samenwerkingsgroepen).

In de ochtenden werken de kinderen in stamgroepen. Binnen deze stamgroepen wordt gewerkt aan de basisstof, zoals rekenen, taal, spelling en lezen. Doordat de groepen over het algemeen relatief klein zijn geeft dit de leerkracht de ruimte om gerichte aandacht te geven aan de individuele leerbehoeften van de kinderen. Waar nodig wordt extra ondersteuning ingezet.

In de middagen worden in de bovenbouw o.a. de zaakvakken behandeld, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, Engels, etc. Deze lessen worden in samenwerkingsgroepen gegeven. De kinderen krijgen gezamenlijk instructie, waarna zij individueel of in kleine groepjes aan het werk gaan. De lesprogramma’s worden zodanig afgestemd dat de kinderen gedurende hun schoolloopbaan alle onderwerpen in coherente clusters aangeboden krijgen. Daarnaast worden de middagen andere groepsoverstijgende lessen en activiteiten aangeboden, van schoolbrede projecten tot muziek en toptalentlessen. Waar nodig wordt ook hier extra ondersteuning ingezet.

Hoewel in de groepen 1 t/m 4 niet op dezelfde manier gewerkt wordt, is er ook in deze groepen volop aandacht voor samenwerken.

© OBS De Brug, Houten | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®