Onze visie

Onze fundamentele overtuigingen vertalen zich in een concrete visie op de rol van het basisonderwijs in het algemeen en onze rol in de ontwikkeling van jonge kinderen in het bijzonder.

Met gerichte, persoonlijke aandacht maken wij kinderen bewust van hun unieke talenten, mogelijkheden en kansen én van hun rol in de groep, de school en de maatschappij. Wij bieden een vertrouwde leeromgeving waar ruimte is om te exploreren, te leren, fouten te maken, te reflecteren en keuzes te maken – zelfstandig en met elkaar.

Zelfbewuste kinderen zijn creatieve en kritische denkers. Zij gebruiken basale kennis als ijkpunt, om verbanden te kunnen leggen en om te spiegelen. Wij bieden nieuwe kennis in een context aan, zodat kinderen begrijpen waarom deze kennis voor hen van belang is en hoe zij deze kunnen toepassen.

Naast basale kennisoverdracht spelen leerkrachten een cruciale ondersteunende rol in de ontwikkeling van zelfbewustzijn en sociaal gedrag. Wij begeleiden, stimuleren, motiveren, corrigeren, adviseren en bieden nieuwe inzichten. Zonder ons dwingend op te stellen helpen wij kinderen bewuste keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties.

Ouders en leerkrachten zien kinderen veelal in een verschillende context. Om kinderen optimaal te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling onderhouden wij korte lijnen met ouders en respecteren wij elkaars zienswijze.

© OBS De Brug, Houten | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®