Passend Onderwijs

Als u een passende school zoekt voor uw kind met een beperking of speciale onderwijsbehoefte, kan dat een lastige zoektocht zijn. Hieronder ziet u in een beknopt overzicht welk profiel onze school heeft. Zo kunt u snel een inschatting maken of deze school een passende plek voor uw kind kan bieden. Neem dan contact op met de directeur om een afspraak te maken. In dit gesprek verkennen we de mogelijkheden om passend onderwijs voor uw kind te realiseren.

Onze school beschikt ook over een schoolondersteuningsplan (SOP). Als u dit wilt lezen, kunt u dit opvragen bij de directeur.

Profiel / specialisme in huis

 • Kleinschalig
 • Veel aandacht voor individuele kinderen door kleine groepen in de ochtend (groep 5-8)
 • Groepsdoorbroken lesgeven in de middag (voornamelijk creatieve vakken en wereldoriëntatie)
 • Ervaring met diabetespatiënt

Expertise / kennis in huis

 • Expertise voor meer- en hoogbegaafheid
 • Expertise op het gebied van dyslexie
 • Rekenexpert
 • Ervaring met kinderen met autisme
 • Didactische vaardigheden
 • Opbrengstgerichtheid van team is hoog

Ontwikkelingsrichting school

 • Onderwijs aan nieuwkomers
 • Atelieronderwijs
 • Rots en water/Sova training

School kenmerken

 • 125 leerlingen
 • 12 personeelsleden
 • Sociaal bewustzijn bevorderen door coöperatief leren, zelfbewust en zelfstandig leren door weektaken en aandacht voor reflectie
© OBS De Brug, Houten | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®