Kinderraad

Vanuit de visie ‘Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven’ hechten wij een groot belang aan kinderparticipatie. Omdat wij het heel belangrijk vinden om te horen wat kinderen vinden van onze school en ons onderwijs zit onze directeur van de school meerdere keren per jaar om de tafel met de Kinderraad.

De Kinderraad wordt vertegenwoordigd door leerlingen uit de groepen 4 t/m 8, die ieder één jaar zitting hebben in de raad. De Kinderraad komt bij elkaar om te praten over ontwikkelingen binnen school, zaken die aandacht nodig hebben en dingen die moeten veranderen. De Kinderraad geeft advies aan het MT, het team, de MR, het Overblijf en de Activiteitenraad.

Samenstelling Kinderraad 2017/2018

 • Soufian en Jesse uit groep 4
 • Ahmad en Evi uit groep 5
 • Evie en Thomas uit groep 6
 • Louise en Lisa uit groep 7
 • Jetske en Darius uit groep 8

Vergaderdata Kinderraad 2017/2018

De data voor de kinderraad zijn dit schooljaar:

 • 25 september 2017 (instalatie kinderraad)
 • 9 oktober 2017
 • 11 december 2017
 • 5 februari 2018
 • 9 april 2018
 • 18 juni 2018 (laatste kinderraad)
© OBS De Brug, Houten | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®