Overblijven met Kinderstralen. Lunchen op school.

Lunchen op school, onderdeel van Kinderstralen, is specialist in de tussenschoolse opvang van kinderen op basisscholen in Nederland. Dagelijks komen ruim 15.000 kinderen met plezier op zo’n 50 scholen in 8 provincies in Nederland bij ons overblijven. Even lekker ontspannen en opladen voor de middag op school. Net als thuis. Dat doen we ook graag voor uw kind(eren).

  • kinderen zich welkom en veilig voelen bij de overblijf. Onbezorgd en blij, net als thuis.
  • ouders hun kind met een gerust hart laten overblijven bij een vertrouwde opvangorganisatie.
  • scholen de zorg om tso met een goed gevoel uit handen kunnen geven aan een professionele partner.
  • overblijfmedewerkers met plezier en goede ondersteuning hun overblijfgroep kunnen begeleiden.

Lunchen op school is geen pauze die je moet overbruggen, het is een waardevol onderdeel van de schooldag. Een die het kind centraal stelt en aansluit op haar of zijn positieve belevingswereld en ontwikkeling. Dat ervoor zorgt dat het kind zich in dat ene uur ook echt thuis voelt. Opvang bij Kinderstralen is gewoon een warm nest.

Wilt u uw kind(eren) ook verantwoord en gezellig laten overblijven bij Kinderstralen? Ga dan naar www.lunchenopschool.nl/inschrijven en vul het inschrijfformulier in. Na het invullen, print u het formulier uit en ondertekent u het voor akkoord. Uw handtekening hebben we nodig voor de financiële administratie.

Het getekende formulier kunt u dan opsturen naar:
Kinderstralen, Lunchen op school
Postbus 11155
3505 BD Utrecht
U kunt het getekende formulier ook scannen (of een foto maken) en mailen aan: los@kinderstralen.nl.

Zodra wij uw kind(eren) hebben ingeschreven ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Wij kijken ernaar uit om uw kind(eren) een leuke overblijf te bieden!

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze tussenschoolse opvang? Kijk dan op www.lunchenopschool.nl

Brigitte Claase, telefoonnummer 06 39 11 44 06.
Mocht een telefoonnummer niet correct zijn of onlangs gewijzigd, dan kunt u op onze website het juiste telefoonnummer vinden.

Via de Ouder login kunt u zelf na iedere incasso de factuurspecificaties bekijken en uitprinten. Ook kunt u de registratie controleren van uw kind en wijzigingen in de registratie eenvoudig aan ons doorgeven. Ook kunt u de opvang eenvoudig stopzetten. U ontvangt een persoonlijke inlog code en instructies via de e-mail. Vul hiervoor op het inschrijfformulier uw e-mail adres in.

Als u gebruik wilt maken van de tso, dient u een inschrijf-/machtigingsformulier volledig ingevuld (en ondertekend) in de speciale Kinderstralen-brievenbus op school in te leveren. Dit formulier is ook verkrijgbaar op school. U kunt het ook opsturen naar Postbus 11155, 3505 BD Utrecht, of scannen en mailen naar los@kinderstralen.nl. Houdt u er wel rekening mee dat u uw kind(eren) twee weken van te voren inschrijft.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Het Centraal Bureau in Utrecht is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 14:00 uur. U kunt natuurlijk ook een bericht sturen. Dat kunt u het eenvoudigste doen via de Ouder login, menu Contact.
Meer informatie over Kinderstralen vindt u op www.kinderstralen.nl

Wilt u als vrijwillige Overblijf Medewerker komen helpen bij het overblijven op onze school? Graag! U ontvangt een vergoeding en kunt diverse cursussen volgen. Ook blijft uw kind(eren) die dagen gratis over. Voor meer informatie kijkt u op www.wordoverblijfmedewerker.nl

© OBS De Brug, Houten | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®